Hanne Vilstrups hjemmeside

HanneVilstrup.dk

Forsiden
Jeg tilbyder
Terapiformer
Supervision
Coaching
Konfliktmægling
Præsentation
Priser
Kontakt

Supervision

Supervision kan bruges til:
At få en dybere og mere nuanceret forståelse af reaktioner og handlemønstre hos klienter, patienter, borgere, elever m.m.
 • Fastholde fokus på fagligheden
 • Forbedre kvaliteten af den faglige indsats
 • Skærpe opmærksomheden på ens egen omgang med andre, det være sig det sprog, den tone, de handlinger, de reaktioner, man selv har i forhold til andre
 • Forebygge udbrændthed

Supervisionsformer

Eksempler på nogle af de supervisionsformer jeg anvender, er:
 • Aktiv lytning
 • Afgiftning
 • Kollegial supervision
 • Vejledning - undervisning
 • Sparring

Supervisionsmetoder

 1. Nogle af disse supervisionsformer kan anvendes to kolleger imellem:

 2. Man vender et problem vedr. en klient/borger, og går ind og ser på og arbejder med, de følelsesmæssige reaktioner kollegaen har i kontakten med denne klient.

  Dette arbejde giver medarbejderen en indsigt i, om der kan være tale om en overføring fra klient til medarbejder, eller der er tale om reaktioner hos medarbejderen selv, forårsaget af hendes/hans egen historie, eller følelsesmæssige påvirkninger fra andre, der gør sig gældende i kontakten med klienten.

  Dette arbejde virker afgiftende og giver dermed mere rummelighed og et mere nuanceret syn på problemstillingen, og dermed kan der vise sig andre løsnings muligheder end tidligere.

 3. Andre supervisionsformer kræver et etableret forum, hvor der er afsat et tidsrum til at arbejde mere i dybden med nogle problemstillinger. Dermed kan man komme et spadestik dybere i forståelsen af de reaktioner og interaktioner, som sagen handler om. Det kan være medarbejderne imellem eller klienter/beboere indbyrdes eller mellem en medarbejder og klient/beboer.

Forudsætningerne for en konstruktiv og vellykket supervision er:
 • Motivation, parathed og villighed hos supervisanderne til at bringe problemstillinger op
 • En vis tryghed i (personale)gruppen (til at åbne op for sine sårbarheder)
 • Respekt og ydmyghed over for hinandens forskelligheder, faglige og personlige forudsætninger og ikke mindst de svagheder, som også er den enkelte udviklingsområder
 • Tryghed i forhold til mig som supervisor
 • Jeg agerer som en supervisor, der er ærlig, tillidsvækkende, støttende og konfronterende, og som har et fagligt teoretisk fundament inden for gruppedynamiske processer
 • Tavshedspligt

Supervision kan laves individuelt eller i grupper.

Supervisionsformer

 • Balintmetoden

 • Balintmetoden er den ældste form for supervisionsgruppe for praktiserende læger og foregår ved en mundtlig sagsfremstilling. Det handler hyppigst om en patientsag og der fokuseres på læge-patientforholdet.Efter at lægen har fortalt om sin sag, reflekterer gruppen. Mens gruppen fremkommer med associationer, følelser og indbyrdes drøfter problemstillinger fra sagen, bliver den fremlæggende læge "fredet".
  Når metoden bruges rigtigt, er det en meget nænsom metode. Supervisor har en facilliterende rolle, gruppen facilliteres til at associere og reflektere.
  Udvikling skabes gennem bedre forståelse af læge-patientforholdet. Dette kan også udføres hos andre end læger.

 • Kognitiv supervision

 • Ved kognitiv supervision er der fokus på, hvordan man arbejder med patienten ud fra en kognitiv terapeutisk tankegang. Ved at arbejde med tankemønstre kan der ske en ændring af den følelsesmæssige oplevelse og efterfølgende adfærd.

 • Reflekterende team

 • Den, der medbringer en sag (supervisanden), interviewes af supervisor. Det reflekterende team arbejder med "sagen". Supervisor styrer udvekslingen mellem det reflekterende team og supervisanden.

  Det væsentlige er at gå til supervision, ikke hvilken supervisionsmetode, man vælger.
  Alle metoder fremmer det enkelte individs evner til at kommunikere med andre gennem en øget indsigt i hvad der sker i mødet og en øget evne til at handle reflekteret i mødet med andre.

  Supervision gør således arbejdsdagen mere tilfredsstillende og forebygger udbrændthed hos deltageren.Læge, Terapeut, Psykoterapi, Psykoterapeut, Hanne Vilstrup, Terapi, Psykoterapi, Silkeborg, Gestalt, Gestaltterapi. Denne hjemmeside har til formål at informere om de aktiviteter, som læge Hanne Vilstrup tilbyder indenfor terapi. Du er velkommen til at kontakte på telefon eller på email. Terapeut, Midtjylland, Gestaltterapeut, Udredning, Samtale, Jylland, Ege Allé, Peter Hven, Hanne Tuborg Vilstrup, Ege Allé 129, 8600 Silkeborg

Læge og psykoterapeut Hanne Vilstrup
Har du kommentarer til siden: Webmaster
Tilbage til Forsiden