Hanne Vilstrups hjemmeside

HanneVilstrup.dk

Forsiden
Jeg tilbyder
Terapiformer
Supervision
Coaching
Konfliktmægling
Præsentation
Priser
Kontakt

Konfliktmægling

Jeg tilbyder at mægle mellem to eller flere parter både på arbejdspladser og i private sammenhænge. Rollen som konfliktmægler er at lede deltagerne gennem dialog til forhandling og holdbare aftaler. Hvad enten det drejer sig om mægling mellem grupper eller mellem enkeltpersoner, bliver hver enkelt mægling forberedt grundigt. Det er en forudsætning for mægling, at parterne deltager frivilligt.

Mægling kan for eksempel komme på tale:
  • mellem grupper eller enkeltpersoner, som er gået skævt af hinanden
  • i organisationer, foreninger og på arbejdspladser, hvor forskellige værdier blokerer for samarbejdet
  • i familier, hvor stærke følelser skaber voldsomme modsætninger
  • mellem naboer og i beboerforeninger.

Forløbet i en mægling

En mægling er et møde mellem to eller flere personer i konflikt og en udefra kommende person, mægleren, som sikrer, at der bliver talt både om det, man er uenige om, og de følger, det har haft for den enkelte.

Forløbet af en mæglingsproces afhænger i nogen grad af konflikten, parterne og mægleren.

Indledende samtale
med begge parter, evt. behov for flere samtaler.

Vurdering
Der vurderes om mægling er muligt.

Møde
mellem parterne hvor processen styres af mægleren.

Løsning
Konkret aftale eller forløsning.

Processen kan vare et par timer eller forløbe over flere gange. I større grupper strækker processen sig ofte over en til to dage.

Grundlæggende principper for mægling

Mægling er en konfliktløsningsmetode, som bliver brugt i mange sammenhænge af mange mennesker.

Konflikten er en udviklingsmulighed
En konflikt er udtryk for, at man vil noget forskelligt. At ens interesser og behov umiddelbart går i forskellig retning og kommer i vejen for hinanden. Hvis man tør gennemleve og håndtere konflikten, kan den vise sig at føre til udvikling og åbne for nye muligheder.

Frivillig konfliktløsningsmetode
Mægleren vil sikre sig, at parterne er frivilligt til stede, og at de gerne vil forsøge at finde en løsning. Parterne kan på et hvilket som helst tidspunkt afbryde mæglingen.

Parterne er eksperter på deres eget liv
Ingen er eksperter i andres liv, og en konflikt kan aldrig beskrives uafhængigt af den, der beskriver den. Mægleren er meget aktiv med at finde mulige veje i mæglingsprocessen og med at foreslå og fastholde rammerne. Men mægleren vil aldrig overtage ansvaret for løsningen af konflikten eller selv foreslå løsninger.

Konflikten er parternes ejendom
Konflikten og dens løsning er parternes. Det er parterne selv, der personligt deltager i mæglingen og forhandler direkte med hinanden. De bestemmer suverænt, hvordan de vil løse deres uoverensstemmelser.

Upartiskhed
Mægleren tager ikke parti for nogen af parterne og afholder sig fra at give sine personlige meninger og holdninger til kende. Mægleren tager ikke stilling til, hvad der er rigtigt og forkert, men fungerer som proceshjælper og er med til at skabe et fundament for parternes samtale.

Fortrolighed
Mægleren har tavshedspligt. Dette aftales som en "spilleregel" ved mæglingens begyndelse. Det er vigtigt, at parterne oplever frihed til at udtrykke sig åbent og ærligt uden at bekymre sig om, at informationer fortælles videre.Læge, Terapeut, Psykoterapi, Psykoterapeut, Hanne Vilstrup, Terapi, Psykoterapi, Silkeborg, Gestalt, Gestaltterapi. Denne hjemmeside har til formål at informere om de aktiviteter, som læge Hanne Vilstrup tilbyder indenfor terapi. Du er velkommen til at kontakte på telefon eller på email. Terapeut, Midtjylland, Gestaltterapeut, Udredning, Samtale, Jylland, Ege Allé, Peter Hven, Hanne Tuborg Vilstrup, Ege Allé 129, 8600 Silkeborg

Læge og psykoterapeut Hanne Vilstrup
Har du kommentarer til siden: Webmaster
Tilbage til Forsiden